Spelregels

Meedoen is simpel: Vul je naam en e-mailadres in op de ‘meedoen’ pagina. Vervolgens kun je jouw foto in de trant van het thema ‘Stad vol contrast’ uploaden. Zorg dat jouw foto de meeste stemmen krijgt door de foto te delen via social media en door familie, vrienden en kennissen op te roepen te stemmen op jouw inzending. Wie de meeste stemmen werft maakt kans op de publieksprijs. Naast de publieksprijs zal ook een professionele vakjury de ingezonden foto’s beoordelen, 10 finalisten selecteren en de winnaar van de juryprijs kiezen. Hun foto wordt op 10 mei geëxposeerd in het Design Museum. De foto’s van de finalisten worden verkocht via deze website en tijdens de expositie. De opbrengst gaat naar het goede doel.

Vanwege de corona-maatregelen zijn wij (uiteraard) genoodzaakt de expositie uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Hierdoor vervallen ook de eerder gestelde deadlines voor het indienen van en stemmen op de foto’s.

Zodra er een nieuwe datum voor de expositie bepaald is kunnen we je ook meer vertellen over de deadlines, hou hiervoor deze website in de gaten!

Fotowedstrijd ‘Stad vol contrast’ actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de fotowedstrijd ‘stad vol contrast’.

 • Het betreft een tijdelijke actie. De wedstrijd loopt tot een nader te bepalen datum.
 • Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden.
 • Via deze website kunt u binnen de aangegeven periode foto’s uploaden die voldoen aan de voorwaarden.
 • Iedere deelnemer mag maximaal vijf foto’s uploaden.
 • Op de pagina “inzendingen” zijn de inzendingen zichtbaar die meedingen naar de vakjury- of publieksprijs.
 • De door de inzender geüploade foto voor de fotowedstrijd van Stichting 1184 (hierna: de “Foto”) past binnen het thema “Stad vol contrast”.
 • De inzender verklaart rechthebbende te zijn van de auteursrechten die rusten op de Foto.
 • Na inzending van de Foto zal de inzender zich onthouden van het zelfstandig openbaar maken of verveelvoudigen van de Foto of anderszins afbreuk te doen aan het doel van de fotowedstrijd.
 • De inzender staat er voor in dat de Foto geen inbreuk maakt op enige rechten van derden waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten. Voor zover personen en/of beschermde objecten zichtbaar zijn, verklaart de inzender de daarvoor noodzakelijke toestemming te hebben verkregen voor het maken, openbaar maken, en verveelvoudigen van de Foto.
 • De inzender doet hierbij afstand van zijn of haar persoonlijkheidsrechten zoals onder andere genoemd in artikel 25 lid 1 sub a, b, en c van de Auteurswet, wanneer zijn of haar foto tot een van de 11 finale-foto’s behoort.
 • De inzender verklaart bereid te zijn om zijn of haar auteursrechten desgevraagd onvoorwaardelijk over te dragen aan Stichting 1184, en zal op verzoek daartoe van Stichting 1184 nog alle noodzakelijke medewerking verlenen om deze overdracht plaats te laten vinden, waaronder begrepen het ondertekenen van een daartoe bestemde akte, wanneer zijn of haar foto tot een van de 11 finale-foto’s behoort. Indien de inzender hier niet toe bereid is of blijkt te zijn, behoudt de jury zich het recht voor de Foto alsnog te weigeren en de inzender van inzending uit te sluiten.
 • Het toevoegen of verwijderen van beeldelementen van de Foto is in tegenstelling tot een lichte beeldbewerking niet toegestaan. De Foto dient zonder beeldmerk, handtekening en/of watermerk te worden geüpload.
 • De jury behoudt zich het recht voor een Foto te weigeren en de inzender van inzending uit te sluiten.
 • Uit de inzendingen op de site worden de 10 beste foto’s gekozen door een vakjury.
 • Daarnaast kunnen de bezoekers van de site stemmen op hun drie favoriete foto’s.
 • De winnende foto van de publiekjury vormt, samen met de 10 keuzes van de vakjury, de 11 foto’s die in de finale zitten.
 • De 11 finale foto’s worden op 10 mei 2020 op groot formaat geëxposeerd in het Design Museum in ’s-Hertogenbosch.
 • Ieder van deze 11 foto’s wordt geveild, daarnaast worden per foto 25 kleinere exemplaren verkocht via de site, à € 125 euro per stuk.
 • De opbrengst van zowel de veiling als de verkoop via de site gaat naar een goed doel: Onder andere Stichting Kameraden.
 • Door de vakjury wordt, op basis van door de jury gestelde criteria, de beste van de 11 finale foto’s verkozen als winnaar. Een replica van deze foto plus 4 andere foto’s van de fotograaf wordt na de veilingmiddag nog gedurende enkele maanden tentoongesteld in het Design Museum.
 • De fotografen van de 11 finaleplaatsen worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres.
 • Op de website kunt u een foto kiezen die u de mooiste, duidelijkste of indrukwekkendste vindt. De inzending met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Per IP adres kan aan elke foto die op de site zichtbaar is, maximaal één stem worden gegeven.
 • De stemprocedure verloopt als volgt: u kunt op een foto stemmen door op het hartje te klikken onder de foto waar u op wilt stemmen.
 • Per IP adres kan slechts eenmaal gestemd worden op dezelfde foto.
 • Het is niet toegestaan om het aantal stemmen te manipuleren. Er wordt regelmatig gecontroleerd of alle stemmen rechtmatig zijn verkregen. In geval van geconstateerde fraude, zal de foto verwijderd worden van de site.
 • Fotowedstrijd “stad vol contrast”, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 • Fotowedstrijd “stad vol contrast” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 • Fotowedstrijd “stad vol contrast” is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.
 • Fotowedstrijd “stad vol contrast” kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie ook op ieder moment beëindigen.
 • De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de Fotowedstrijd “stad vol contrast”.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Fotowedstrijd “stad vol contrast”.
 • Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.